29.11.2018: Det blir hengt opp nytt oppslag «Branninstruks for Skitunet Boligsameie» ved heisen i hver etasje i alle hus. Det nye oppslaget er forhåpentligvis noe mer opplysende og tydelig enn den gamle. Rømningsvei er ut hovedinngang eller ut via garasjen. Ikke bruk heisen! Dersom trapperommet er fylt av røyk, er rømningsvei terrasse/veranda. Oppmøtested ved brann er gjesteparkeringsplassen. Branninstruksen er sendt alle seksjonseiiere og leietaker sammen med info om HMS Brannsikkerhet. Det forutsettes at alle beboere setter seg inn i regelverket.