Gasspeis og serviceavtale

Tidligere avtale med Alfa Olis Gass & VVS AS for årlig kontroll av våre gasspeiser er oppsagt og ny leverandør fra 1.9.2018 er Assemblin AS.

Servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Du vil motta brev fra leverandøren via styret i god tid før servicen skal utføres.(september/oktober hvert år).

Servicetidspunkt for alle leilighetene vil bli kunngjort ved oppslag på styrets oppslagstavle. På denne dato er det viktig at kontrolløren får tilgang til din leilighet. Det er meget viktig at kontroll av gasspeis og skap på terrasse/veranda kan tas i alle leilighetene hvert år, da dette er en sikkerhet for hele sameiet. Det gjelder uansett om gasspeisen er i bruk eller ikke. (Pris pr leilighet i 2022 blir kr 924,- ekskl. fakt.omk. kr 75,-).

For de som ikke er hjemme ved hovedservicen påløper det en ekstra kostnad på kr 500,- ved en oppsamlingsrunde.Utover dette, gjelder Assemblins ordinære priser. (Pris pr. jan 2019 er kr 2 400,-).

NB! Manglende kontroll kan medføre stenging av gasstilførsel til leiligheten. Jfr. § 5 i sameiets vedtekter.

Dersom du skulle ønske kontakt utover den årlige service, kan du ta kontakt med Assemblin ved Espen Grymyr, mobil 992 18 850, e-post: espen.grymyr@assemblin.no

Den årlige avtalen omfatter:

  • Kontroll og tetthetsprøving av innvendig gassledning fra abo skap til peis
  • Årlig inspeksjon av gasspeis iht. produktets beskrivelse
  • Service på gasspeis iht. leverandørens spesifikasjoner
  • Vasking av glass og skifte av batterier

Forhold som ikke omfattes av avtalen:

  • Utskifting av deler og komponenter (slitedeler)
  • Reparasjon av rørledning eller peis forårsaket av ytre skader og påvirkninger
  • Utvendig anlegg

Gjelder for dere som har uttak til gassgrill:

  • Skap ute på terrasse/veranda blir sjekket, - kun uttaket og ikke selve gassgrillen

Styret anbefaler alle å gå til anskaffelse av gassalarm. Gassalarm får du kjøpt i nærmeste jernvareforretning.

Manual for opptenning av leilighetenes gasspeis (pilotflamme) ligger i FDV-mappen (forvaltning, drift og vedlikehold) tilhørende hver enkelt leilighet. Eventuelt om du klikker deg inn på lenken under her, hvor du også finner de andre skriv mht. gasspeis som ligger i FDV-mappen.