Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hensikten med å innføre og utøve internkontroll er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som mulig. Beboerne skal til enhver tid være trygge i sitt nærmiljø. Dessuten er det et lovpålagt myndighetskrav at alle sameier skal innføre og utøve internkontroll

Kort sagt kan man si at internkontroll i sameier er:
- Å verne om liv, helse og materielle verdier
- Å skape et godt miljø for de som bor i området

Du kan gå inn på de fire ulike undermenyene som vedrører HMS på venstre side for få nærmere info om sjekkpunktene du er pliktig til å gjennomføre.

NB! Du er selv ansvarlig for at brannvarsler og skumapparat i din egen leilighet er i orden til enhver tid.