Brannsikkerhet

Hver leilighet skal være utstyrt med minst en røykvarsler og et brannslokkingsapparat: brannslokker eller brannslange.

Røykvarsler - skal høres på alle soverom når dørene er lukket. I større leiligheter er det nødvendig med flere varslere. Det beste er da å ha sammenkoblete røykvarslere på aktuelle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann..

Brannslokker - bærbart og 6 kg. Det anbefales plassert slik at det er lett tilgjengelig, gjerne i tilknytting til soverom (Ikke innerst i en fullstappet bod). Alle i husstanden må kjenne til hvor håndslokkeren er plassert.

Husbrannslage kan være plassert i kjøkkenbenkt eller i skap på bad..

Råd for brannvern i hjemmet: Råd fra Brannvesenet.pdf

Sjekkpunkt for egenkontroll (eiers/brukers ansvar):

Røykvarsler:

 • Test varslerne ved å trykke på knott på undersiden
 • Test også ved å blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot varslerne.
 • Røykvarsleren gir alarm etter få sekunder. Hvis ikke, bytt batteri eller skift ut røykvarsleren.
 • Batteriet må byttes minst én gang per år, med mindre du har røykvarslere med tiårsbatteri eller tilkoplet strømnettet.
 • Bruk testknappen og sjekk at alarmen utløses. Dersom batteri ikke er skiftet siste år, bør det gjøres.

Styret anbefaler å avsette 1.desember hvert år for skifting av batteri. Det er røykvarslernes dag og dermed lett å huske.

Brannslokker:

 • Er trykket på det grønne feltet?
 • Er sikringssplinten intakt og plombert?
 • Er slokkeren hel, uten bulker og er utløserhendel og løftehåndtak rett?
 • Er slangen hel og uten fremmedelementer i utløpet?
 • Er bruksanvisningen leselig?
 • Er datoen for kontroll/service utgått? Se etikett på slokkeren ev. se på årstallet for produksjon av apparat, som er preget inn nederst på selve beholderen.
 • Pulverapparatet snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sekunder. Da skal du kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes. Det gjelder selvsagt også om datoen for kontroll/service er utgått eller nærmer seg.
Sameiet har avtale med Follo Lås og Glass-Sikring AS. De tilbyr 5-års kontroll av slokkeren kostnadsfritt, dersom bruker selv bringer slokkeren ned til butikken i Åsenveien 1, Ski. Ved 10-års service må det betales et lite beløp. (Pris i 2018 er kr 230,-). Service består av kontroll pluss tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel m.m.

Brannslange: Kontrolles årlig ved å rulle den helt ut, sjekke at den har nok fleksibilitet og rekker frem til alle rom i leiligheten. Kontroller at den fungerer enten på badet eller ved å spyle balkongen. Skru på vannet, sjekk at det ikke lekker i tilkoblingen og ellers på slangen, og at det ikke kommer ut vann før du åpner slangehodet. Kontroller at det er godt vanntrykk. Ved behov skiftes slangen. Kontakt rørlegger hvis det er problemer med vanntilførselen.

Branninstruks og rømningsvei: Sørg for at alle i husstanden kjenner branninstruksen og bruk av rømningsveier. Branninstruksen finne du i egen fane "Branninstruks". Oppslaget henger også ved heisen i alle etasjer i alle hus:
Alle voksne medlemmer av husstanden skal kjenne til bruken av brannslange og/eller håndslokker. Rømningsvei er ut hovedinngang eller ut via garasjen. Brannrøyk er veldig giftig, så dersom trapperommet er fylt av røyk, må du gå tilbake til leilighen. Gjør deg til kjenne via vindu eller terrassse/veranda, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut. Sørg for at rømningveii via terrassen/verandaen er fri og at det ikke er tunge gjenstander som står i veien..

Oppmøtested ved brann for beboere på Skitunet er gjesteparkeringsplassen.