Ventilasjon

Luftbehandlingsanlegget består av en avtrekksvifte for kjøkken og en for bad i hver leilighet. Viftene er plassert på tak og er styrt av kjøkkenhette for kjøkken og bryter på badet for bad. Kjøkkenhetten må alltid være på, dvs. støpselet må stå i stikkontakten, som befinner seg i skapet over hetten og bryteren på hetten stå i posisjon "1".

Det er en trykksettingsvifte pr. blokk plassert i toppen av trappen. Denne starter på brannalarm i trapp. I garasjeanlegget er det satt opp en avtrekksvifte i hver garasje med tilluft i port. Dette skal gå hele tiden.

Sjekkpunkter for egenkontroll

 • Kjøkkenhetten bør rengjøres jevnlig med fuktig klut og vaskemiddel.
 • Filteret i kjøkkenhetten (må tas ut) bør rengjøres ca. 2 ganger pr md. ved normalt bruk for at ventilasjonen skal fungere tilfredsstillende. Fare for brannspredning øker hvis hetten ikke rengjøres så ofte som angitt.
 • Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenhetten.
 • Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når kjøkkenhetten benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner etc.
 • Alle friskluftsventiler i leiligheten bør stå maks oppe for å unngå trekk og undertrykk i leiligheten.
 • Ventilen i taket på badet bør skrus ned for å fjerne lo i kanalgangen så langt opp du rekker.
 • Sjekk at viftene på badet fungerer (hører det godt om bryteren for avtrekk står på fullt). Dersom viften ikke fungerer vil fuktig baderomsluft kunne dras ut fra badet og inn i kjøkken/stue/soverom og forårsake fuktskader og mugg på kalde flater.

Filteret i kjøkkenhetten (må tas ut) bør rengjøres ca. 2 ganger pr md. ved normalt bruk for at ventilasjonen skal fungere tilfredsstillende. Fare for brannspredning øker hvis hetten ikke rengjøres så ofte som angitt.

Sjekk at viftene på badet fungerer (hører det godt om bryteren for avtrekk står på fullt). Dersom viften ikke fungerer vil fuktig baderomsluft kunne dras ut fra badet og inn i kjøkken/stue/soverom og forårsake fuktskader og mugg på kalde flater.

Kjøkkenhette/ventilasjon - Funksjonene:

 • 1: Grunninnstilling grunn- og våtromsventilasjon. Skal alltid stå på. 
 • Stor grå prikk: Øket grunn- og våtromsventilasjon. Brukes ved behov, for eksempel ved dusjing og toalettbesøk.
 • 2 og 3: Kjøkkenhettens tre hastigheter.
 • Egen trykknapp for belysning.

  Liten grå prikk: Alt skrus av. Ikke bruk denne innstillingen. 

Skal du bytte kjøkkenvifte?
Følgende artikkelnr fra Flexit kan benyttes for å kobles på ekstern avtrekksvifte på taket:

- 118691 Facet- S hvit
- 118692 Facet- S rustfri
- 13596 Brasserie-S stål med høyrestuss
- 13598 Brasserie-S stål
- 13625 Bistro-S
- 13650 Tradition-S

Se for øvrig FDV-mappe (forvaltning, drift og vedlikehold, mappe som skal ligge i hver leilighet), som viser hvilket viftevalg som er installert i din leilighet samt bruksanvisning for den.

Tips ved matlaging: Sett bryter på max hastighet ved bruk av sterke lukter, slik som fårikål, pinnekjøtt, fremmede krydder m.m.. Du skal ikke åpne vinduet under matlaging. Resultatet kan bli at matos trekkes unna avtrekksviften og lukten forsvinner innover i boligen og ut i oppgangen til sjenanse for andre beboere. Det kan være fornuftig å kjøre fullt gjennomtrekk rett etter matlagingen. Det kan lette fjerningen av matos- og lukt. .Det er viktig at viften er godt nok rengjort, fordi effektiviteten blir dårligere med en gang den blir tilsmusset.