Det elektriske anlegget

Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjon og det elektriske utstyret i boligen. Derfor er det viktig at du har kontroll på dette. All elektrisk installasjon skal utføres fagmessig av en elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du har lov til å gjøre selv. De fleste boligbranner har elektrisk årsak eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Disse kan unngås med enkle midler.

Sjekkpunkter for egenkontroll

 • Mobiltelefon, iPad o.l. bør ikke lades om natten. Kan fort bli en brannbombe på grunn av varmeutviklingen.
 • Det bør ikke brukes løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektriske apparater under dyne/tepper o.l.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett, finnes det tekniske hjelpemidler som slår av plater og komfyr etter en viss tid.
 • Monter flere stikkontakter istedenfor å bruke skjøteledninger og løse dobbeltkontakter.
 • Husk at det er bare autoriserte fagfolk som kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
 • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt.
 • Trekk ut støpsler på løse, termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk.
 • Filter på tørketrommel bør renses ofte.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l.
 • Se etter brunsvidde merker og kjenn om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres til gjenvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr. (Kan legges i rosa container som står i noen av avfallshusene våre)
 • Dersom du får elektrisk støt ved berøring av vannkran f.eks., kan det være feil på ditt elektriske anlegg som kan medføre livsfare.

Mobiltelefon, iPad o.l. bør ikke lades om natten. Kan fort bli en brannbombe på grunn av varmeutviklingen. Dersom du får elektrisk støt ved berøring av vannkran f.eks., kan det være feil på ditt elektriske anlegg som kan medføre livsfare.