Vann og avløp

Fordelerskap for fordeling av varmtvann og kaldtvann er plassert på bad bak vaskemaskin eller i bod. Dette skapet har lås og trenger ikke noe annet tilsyn enn en sjekk at det ikke lekker vann ut av en hvit ring inne på bad ved/bak vaskemaskin eller i bod. Ved vannlekkasje fra denne må rørlegger kontaktes umiddelbart.

Sjekkpunkter for egenkontroll:

  • Stoppekran sitter ved varmtvannsberederen. Sørg for at alle voksne i husstanden kjenner til det.
  • Kontroller at stoppekranen lar seg stenge, gjerne mens det er kraftig rennende vann i en vask.
  • Varmtvannstanken kontrolleres minimum en gang pr. år for lekkasje.
  • Synlig rør og tilkoblinger bør sjekkes minimum en gang pr år. Gjelder rør under vask på bad og kjøkkenbenk.
  • Sjekk tilkobling av oppvaskmaskin, vaskemaskin og eventuelt tørketrommel, at både tilførsels- og avløpsslanger er godt festet og at det ikke pipler ut vann ved bruk.
  • Sluk under dusj bør rengjøres jevnlig. Hvis sluket går helt eller delvis tett, kan dette medføre lekkasjer til etasjen under.
  • Sørg for at det er noe varme på bad og kjøkken når du reiser bort på vinteren, så ikke vannrør fryser.

Synlig rør og tilkoblinger bør sjekkes minimum en gang pr år. Gjelder rør under vask på bad og kjøkkenbenk. Sluk under dusj bør rengjøres jevnlig. Hvis sluket går helt eller delvis tett, kan dette medføre lekkasjer til etasjen under. Sørg for at det er noe varme på bad og kjøkken når du reiser bort på vinteren, så ikke vannrør fryser.