Trivselsregler (ordensregler) og vedtekter

Trivselen i et boligsameie avhenger mye av at alle tar hensyn til hverandre. Alle må bidra til at det skal være trivelig å bo her og at den høye boligstandarden opprettholdes. Det er den enkelte beboer, som er garantist for at Skitunet Boligsameie til enhver tid skal være et sikkert og trivelig hjem både for store og små. Alle har rett til å råde over egen bolig, men i fellesarealer inne og ute må alle etterleve de regler som fastsettes av årsmøte og som forvaltes av styret.

Reglene står i trivselsregler og i selskapets vedtekter, som du finner under fanen "Om oss". Trivselsregler regulerer bl.a. bruk av fellesareal, ro i leiligheter, dyrehold, renhold og parkering. Sameiets vedtekter regulerer bl.a. sameiets formål, organisering, styre og årsmøte. Styret ber enhver seksjonseier og leietaker om å sette seg inn i sameiets trivselsregler og vedtekter samt følge de til enhver tid gjeldende regler.

Dokumentene fra siste årsmøte finner du under fanen "Om oss".

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-mappe)

I hver leilighet skal det ligge en FDV-mappe, som omhandler bruksanvisning for leiligheten, produktregister og brosjyrer/FDV-dokumenter. Bruksanvisningen bør leses jevnlig og minimum en gang i året. Dette vil hjelpe deg til en bedre forvaltning av din bolig. Ingen boliger er vedlikeholdsfrie. De krever regelmessig ettersyn og omtanke i bruk.

Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven)

Alle seksjonseiere og leietakere i et boligsameie er underlagt Eierseksjonsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

Loven trådte i kraft 1 jan 2018, med unntak for § 9, som trer i kraft 1 juli 2018.

Jf. tidligere lover 4 mars 1983 nr. 7 og 23 mai 1997 nr. 31.