PROSEDYRE FOR BESTILLING AV LADEBOKS/LADING AV EL-BIL

 

HVORDAN BESILLE

 

·       Send bestilling av ladeboks til: skitunetboligsameie@gmail.com

·       Oppgi følgende data: Navn og adresse, telefon og E-postadresse samt leilighetsnummer angitt på skilt bak garasjeplassen

·       Styret formidler bestillingen til leverandør på e-post: bestilling@el-kon.no

·       Vår leverandør bekrefter bestillingen og avtaler montering direkte med beboer

·       Tilleggsutstyr som ladekabel, ladebrikke, kabeloppheng etc. avtales direkte med leverandør

           

 

FOR Å KUNNE STARTE LADING MÅ DU

 

-  Opprette brukerkonto på https://portal365.no/registrer-bruker

-  Fyll inn feltene som kreves

-  Søk opp lade-ID, f.eks. adresse

-  Søk tilgang

-  Når du har registrert deg, send e-post til skitunetboligsameie@gmail.com og oppgi telefonnummer du har registrert deg med. Styret vil da logge inn i portalen og godkjenne tilgangen

 

Parkeringsbestemmelser

Trafikksikring og retningslinjer for biltrafikk på våre gangveier er viktige tiltak for at vi som beboere skal føle det trygt og ferdes inne på sameiets arealer.

Fartsgrense er 20 km og det er kun lov å parkere i 10 minutter for av- og pålessing. Utover denne tid vil Apcoa Parkering (tidligere navn EuroPark) ilegge kontrollavgift dersom det ikke er aktivitet ved bilen, som ved flytting, innbæring av materialer, varer m.m. Dette gjelder også "snuplassene". Det bes om at dette respekteres.

Parkering nederst på feltet

Det er ikke tillatt å parkere langs støttemuren nederst på feltet. To plasser er reservert for vaktmester/servicebil og en plass er reservert for handikappede gjester. Plassene er godt merket. Feilparkerte biler kan bli bøtelagt.

Gjesteparkeringsplassene på øvre felt (leiet grunn)

Styret har inngått avtale med Apcoa Parkering for disse p-plassene. Parkering kun tillatt mot gyldig billett eller gyldig tillatelse fra styret. Ulovlig parkerte kjøretøy kan bli fjernet.

Gratis parkeringsbevis for gjesters bil.  Parkeringsbeviset må plasseres godt synlig i frontruta på bilen. Det er 2 stk parkeringsbevis til hver boligseksjon. 

Nye bestemmelser er.

- Kr 20 pr. time i tidsrommet 07:00 – 22:00, deretter døgnpris kr 150.

- 6 Kontraktsplasser: kr 500 pr. mnd. pr. stk.

- Besøkende med gyldig parkeringsbevis parkerer gratis. Beviset skal være godt synlig for parkeringsvakten

- Parkering inne på området medfører parkeringsgebyr dersom det ikke har vært aktivitet ved kjøretøyet i løpet av 5 minutter.

- MC har gratis parkering på gjesteparkeringsplassene på øvre felt

 

 

Utleie av p-plasser: Noen plasser er reservert for utleie. Plassene er merket. Leiepris pr. md.er kr 350,- (Pris i 2018). Du kan sende søknad direkte til Apcoa Parkering via e-post salg@apcoa.no. Apcoa. Leietaker skal godkjennes av styret.

Uregistrerte kjøretøy: Parkering av bil, campingvogn eller varehenger uten registreringsnummer er ikke tillatt på sameiets grunn eller på leiet parkeringsplass.

Garasjeanlegget

Det følger en biloppstillingsplass med hver boligseksjon (tinglyst som tilleggsdel til boligseksjonen) Enkelte seksjonseiere har kjøpt ekstra garasjeplass (egen næringsseksjon). Utbygger eier fortsatt noen næringsseksjoner som leies ut.
Det er tillatt å parkere sykkel/motorsykkel på egen plass. Seksjonseier som ikke vil benytte seg av egen plass kan leie den ut, men kun til andre beboere i sameie.

Garasjeporten

skal alltid holdes låst for å hindre innbrudd, tyveri og hærverk. Det er seksjonseieres ansvar å holde kontroll med at ingen uvedkommende oppholder seg i garasjeanlegget.

Garasjeportåpner og nøkkel til leiligheten må aldri ligge i bilen.

Det skal ikke oppbevares gjenstander eller søppel i garasjeanlegget på grunn av brannsikkerhet, vedlikeholds-hensyn og forsikringsselskapet. Det kan gis anledning til å montere oppheng for dekk/sykkel/takboks på vegg/tak innenfor egen p-plass.Søknad må imidlertid sendes styret for godkjenning. Vask/reparasjon av biler eller andre gjenstander må aldri gjøres inne i garasjeanlegget.