Ringeklokkeskilt

Det tillates ikke å sette klistrelapper utenpå plastdeksel da rester av lim er vanskelig å fjerne. Styret vil sørge for å oppdatere ringetablået.

Postkassen - Navnelapp og nøkler

Navnelapp til postkassen lages av styret og kan bestilles via styrets epostadresse ev. om bestillingsskjema under "Velkommen til nye beboere" benyttes. Håndskrevne navnelapper godkjennes ikke. Det er ikke tillatt å skrive med tusj eller klistre lapper direkte på postkassene.

Ved eierskifte er det eiers ansvar å overlevere postkassenøkler (standard er 3 stk) til ny eier. Det er seksjonseiers ansvar å ha kontroll over postkassenøkler til leietakere.

Postkassenøkkel kan du få filt opp hos Follo Lås & Glass-Sikring AS i Kjeppestadveien 4, 1400 Ski.
Det kan være smart å notere nøkkelnummer og oppbevare det på et lurt sted i tilfelle du skulle miste alle nøklene. Styret sitter ikke med informasjon om nøkkelnummer til hver enkelt postkasse., så har du ikke nøkkelnummer, må du i tilfelle bestille ny låssylinder.

Dørskilt

Hver enkelt beboer står fritt til å benytte ønsket dørskilt.

Nøkler og garasjeportåpner

Skitunet Boligsameie har systemnøkler fra TrioVing. (Gjelder ikke nøkkel til postkasse. Se over).

Dersom du ønsker å bestille ekstra nøkkel, garasjeportåpner eventuelt ny låssylinder, må dette gå via styret. Bestillingen må være skriftlig og inneholde eiers navn, adresse, nøkkelnummer, leilighetsnummer, mobilnummer samt hvor nøkler/garasjeportåpner og faktura skal sendes. Nøkkel må hentes hos Follo Lås & Glass-Sikring i Kjeppestadveien 4, Ski. De ringer når nøkkel er klar for henting. Dersom du ikke bor i Ski og ønsker nøkkel tilsendt, blir den i tilfelle sendt rekommandert.

Det er kun seksjonseier som kan bestille nøkler og garasjeportåpner. Adressen til styret finner du under "Kontakt oss".