Varslingsplan for gass

Hvis du merker gasslukt eller er usikker om det kan være lekkasje, skal du stenge gasstilførsel
med kranen i utvendig gass skap.

Ved mistanke om gasslekkasje må du ringe Norsk Gassnett AS - 24t vakttelefon 22 70 90 45
i tillegg til brannvesenets alarmtelefon 110 og styrets telefon 468 48 798.

Nærmere opplysninger og instruksjon finner du i lenken "Varslingsplan for gass".

Styret anbefaler alle å gå til anskaffelse av gassalarm. Gassalarm får du kjøpt i nærmeste jernvareforretning.